Skip to main content

Xiaoyu Zhang

Assistant Professor - Joining Department in February 2022

B.S.: Zhejiang University, Hangzhou, China, 2008
M.S.: Zhejiang University, Hangzhou, China, 2011
Ph.D.: Cornell University, 2017
Back to top